Registration

U6 (2013 – 9/15/14)

Commissioner: Jennifer Nichols
(405) 823-6554 & jnichols@nokcsoccer.com

U7/U8 (2011-2012)

Boys Commissioner: Blake Fuller
(405) 742-6919 & bfuller@nokcsoccer.com

Girls Commissioner: Cynthia Muhamedagic
(405) 210-2236 & cmuhamedagic@nokcsoccer.com

U9/U10 (2009-2010)

Girls Commissioner: Amanda Putnam
(405) 625-9199 & aputnam@nokcsoccer.com

Boys Commissioner: Erin Trussell
405-613-1491 & etrussell@nokcsoccer.com

U11-U19 Traveling Rec. Commissioner (2008-2000)

Commissioner: Sam Warden
(405) 850-8181 & swarden@nokcsoccer.com